۰۹۹۰۰۰۳۵۱۰۰
مقایسه
۶ عکس تصویر سه بعدی

رهن واجاره خانه حیاط دار دربست

رهن و اجاره خانه حیاط دار دربست -متراژزمین ۲۲۰ متر
۱۳۰متر بنابه اضافه ۳۰متر انباری -بسیار تمیز


QR Code for رهن واجاره خانه حیاط دار دربست

کد ملک :۹۲۴۳


منتشر شده در ۳ ماه پیش


چاپ آگهی


گزارش خطامشاور شما پولان ( اجاره )

۰۹۹۰۱۲۲۰۰۳۱