۰۹۹۰۰۰۳۵۱۰۰

فرمانداری شهرستان دماوند

فرمانداری دماوند

فرمانداری دماوند واقع در شهر دماوند، خیابان شهید مطهری، نرسیده به میدان قدس می باشد که برای رسیدن به مسیر فرمانداری گیلاوند به سمت مرکز شهر دماوند باید حرکت نمود.

021-76322020

وظایف فرمانداری

اجرای سیاست عمومي دولت در داخل شهرستان از طريق هماهنگ ساختن فعاليتهاي مختلف مؤسسات دولتي و محلي در شهرستان، بخشها و روستاها و همچنين برقراري و حفظ و نظم امنيت داخلي و انجام انتخابات عمومي (رياست جمهوري ـ مجلس شوراي اسلامي مجلس خبرگان ، شوراها و….) و ساير انتخابات محلي در حوزه شهرستان .

وظایف کلی فرمانداري
۱. اجرای سیاست عمومي دولت در حوزه شهرستان
۲. نظارت در کار وظائف مأموران کشوری در شهرستان
۳. حفظ امنیت و انتظامات در شهرستان
۴. انجام امر انتخابات عمومی (مجلس شورای اسلامي ـ خبرگان ـ شوراها ـ رياست جمهوري)
۵. نظارت بر عمران شهرستان و روستاها وسعی در بالا بردن سطح زندگی عمومي و تأمين رفاه و آسايش عمومي و هماهنگي بين ادارات و سازمانها در اين رابطه و نظارت بر انجام طرحهاي عمراني محلي
۶. کمک و مساعدت در بسط آموزش و پرورش عمومی به خصوص در روستاها از طریق سازمانهاي مربوطه
۷. کمک و اقدام لازم در جلوگیری از بروز بليات طبيعي و غيرمترقبه از قبيل زلزله ـ حريق ـ سيل و غيره و مساعدت به آسيب ديدگان، هماهنگي و استفاده از كليه امكانات سازمانهاي مربوطه
۸. نظارت عمومی در اجرای قانون شهرداريها
۹. نظارت بر امر تأمین خوار و بار و مایحتاج عمومي

وظایف فرماندار
۱-فرمانداران در قلمرو ماموریت خویش به عنوان نماينده عالي دولت، مسئوليت اجراي سياست هاي عمومي کشور در ارتباط با وزارتخانه ها و موسسات و شرکت هاي دولتي و ساير دستگاه هائي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي نمايند، نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي انتظامي، شوراهاي اسلامي شهر و شهرداري ها و موسسات عمومي غير دولتي را عهده دار خواهند بود. همچنين نيروهاي انتظامي در چارچوب وظايفي كه در ارتباط با امنيت منطقه دارند، تحت نظارت فرماندار عمل خواهند كرد. برابر تبصره ۲ ماده ۱ مصوبه ياد شده، استاندار به عنوان نماينده عالي دولت در برابر رئيس جمهور و هيات وزيران مسئول بوده و به عنوان نماينده وزير كشور مسئوليت اجراي وظايف و اختيارات آن وزارت را در استان عهده دار خواهد بود و در مقابل وزير كشور پاسخگوست و به همين ترتيب فرماندار نيز مسئوليتهاي مذكور را در مقابل هيئت محترم دولت عهده دار مي باشد.
۲- فرماندار مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت شهرستان است .
۳- هدایت و تشکیل مرتب جلسات شوراي تأمين و نظارت بر حسن اجراي مصوبات آن .
۴- کلیه ارگان های عضو شوراي تامين و ساير دستگاه هاي اجرايي شهرستان موظفند مصوبات شوراي تأمين و دستوات امنيتي فرماندار را اجرا نمايند و رويدادهاي امنيتي و سياسي را به فرماندار گزارش کنند. با متخلفين برابر مقررات رفتار خواهد شد .
۵- پیش بیني و پيشگيري معضلات امنيتي شهرستان، تعيين و تدوين اولويت ها و سياست هاي امنيتي و تعيين حدود وظايف و اختيارات امنيتي کليه دستگاه هاي اجرايي شهرستان در چهارچوب وظايف قانوني آن ها .
۶- فراهم آوردن موجبات اجرای طرح ها و سیاست هاي عام امنيتي و انتظامي، مصوبات مراجع قانوني، دستورالعمل ها و ابلاغيه هاي امنيتي .
۷- پیشنهاد تشکیل موقت يا دائم و يا انحلال رده انتظامي در سطح شهرستان در چهارچوب قوانين و دستورلعمل هاي مربوطه .
۸- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمايي و رانندگي، گذرنامه و وظيفه عمومي .
۹- جلوگیری از هر گونه تردد و نقل و انتقالات غير مجاز در چهارچوب سياست ها و خط مشي هاي مصوب .
۱۰- برنامه ریزی، هدايت وايجاد هماهنگي هاي لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر، قاچاق سلاح، مواد منفجره، کالا و ارز .
۱۱- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد، اقامت، تابعيت، استملاک و ساير امور مربوط به اتباع و نمايندگي هاي خارجي، پناهندگان، معاودين، مهاجرين و آوارگان .
۱۲- فراهم آوردن موجبات تشکل و تقویت شوراهای اسلامي به منظور جلب مشارکت همه جانبه مردم شهرستان در امور مشاركت پذير و سازماندهي مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهاي فوق در چهارچوب قوانين ومقررات مربوطه
۱۳- تشکیل و هدایت شوراهايي که مسئوليت آن ها بر عهده فرماندار مي باشد و رعايت تصميمات متخذه شوراهاي مذكور طبق قوانين ومقررات مربوطه .
۱۴- ایجاد زمینه هاي لازم براي تأسيس و توسعه مجامع و تشکل هاي گوناگون فرهنگي، اجتماعي، سياسي و تخصصي و نظارت بر فعاليت هاي آن ها به منظور گسترش مشارکت هاي مردمي در همه زمينه ها و نهادينه شدن آزادي هاي سياسي و اجتماعي .
۱۵- اجرا و نظارت بر همه پرسی و کلیه انتخاب هايي که به موجب قانون برگزار مي گردد .
۱۶- انجام مطالعات و ارائه پیشنهادات در خصوص تقسیمات کشوري .
۱۷- نظارت بر حسن اجرای امور مربوط به ثبت احوال .
۱۸- ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقاء فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي بانوان و ايجاد هماهنگي بين دستگاه هاي ذي ربط و نظارت بر فعاليت آن ها .
۱۹- فراهم آوردن زمینه های مناسب براي رشد و پيشرفت و گسترش آموزش و پرورش، ورزش همگاني، بهداشت عمومي، آموزش عالي و تحقيقات .
۲۰- حفظ و حراست از ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامي ايران و گسترش فرهنگ اصيل اسلامي .
۲۱- هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پيشگيري از منکرات و مفاسد اجتماعي
۲۲- فراهم آوردن زمینه های عدالت اجتماعي و فقر زدايي .
۲۳- اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پيشگيري، کنترل و مهار بحران هاي ناشي از حوادث و بلاياي طبيعي از قبيل سيل و زلزله .
۲۴- نظارت بر امور ایثارگران و خانواده های معظم شهدا ء .
۲۵- هاهنگی و نظارت بر مسائل رفاهی کارکنان دولتي و هماهنگ نمودن امور رفاهي آنان .
۲۶- نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات .
۲۷- نظارت و بازرسی از کلیه ارگان هاي دولتي اعم از ادارات و موسسات و شرکت هاي دولتي و ساير دستگاه هائي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند و نيز نهادهاي انقلاب اسلامي ، نيروي انتظامي ، شوراهاي اسلامي شهر و روستا ،‌شهرداري ها و موسسات عمومي غير دولتي به جز مواردي كه به حكم قانون مستثني شده باشد و همچنين مراقبت در رفتار و اعمال كليه كاركنان ارگان هاي مذكور .
۲۸- ارزشیابی عملکرد مديران بر اساس مصوبات و دستورالعمل هاي مراجع ذي صلاح .
۲۹- فراهم آوردن زمینه همکاری و ايجاد هماهنگي بين فعاليت هاي دستگاه هاي دولتي، سازمان هاي محلي، نهادهاي انقلاب اسلامي، شوراهاي محلي در چهارچوب قوانين و مقررات مربوطه .
۳۰- نظارت و مراقبت در اجرای برنامه های عمراني (ملي ، استاني ) و در صورت لزوم دادن تذکر به مسئولين اجرايي و يا اعلام مراتب به سازمان و اداره کل مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالي .
۳۱- نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محيط زيست و استفاده بهينه از منابع و امکانات بالقوه و موجود شهرستان .
۳۲- شناسایی استعدادهاي منطقه و تعيين نيازمندي هاي شهرستان و تصميم گيري، هماهنگي و هدايت برنامه ريزي و درخواست بودجه براي شهرستان با تأکيد بر اولويت هاي توسعه منطقه در چهارچوب سياست ها و راهبردهاي توسعه ملي .
۳۳- هدایت و هماهنگی فعلليت هاي بانکي و تعيين اولويت ها در اعطاي تسهيلات تکليفي بانكي در چهارچوب سياست ها و برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و تشويق سرمايه گذاران از طريق تشكيل موسسات اعتباري غير دولتي و جذب سرمايه هاي محل و سوق دادن آن ها به سمت فعاليت هاي توليدي و عمراني .
۳۴- اجرای سایر وظايفي که در شهرستان از طريق مراجع ذي صلاح بر عهده فرماندار محول مي گردد. مانند طرح ملي آمارگيري، سرشماري و آمارگيري کارگاهي، ريشه كني فلج اطفال و …
۳۵- انتصاب مدیران شهرستان و مسئولین نهادهاي انقلاب اسلامي، فرمانده انتظامي و نماينده صدا و سيما توسط مديران کل با هماهنگي فرماندار صورت مي گيرد.
۳۶- چنانچه بین فرماندار و مدیر کل يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي استان در خصوص نصب رؤسا و مسئولين ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد به منظور حل اختلاف، هياتي مرکب از استاندار به عنوان نماينده رئيس جمهور، مدير كل و يا رئيس سازمان ذيربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشكيل و اتخاذ تصميم خواهند نمود.
۳۷- عزل و تغییر رؤسا و مسئولين ادارت و شهرستان توسط مقام هاي مجاز دستگاه هاي ذي ربط با اطلاع فرماندار صورت مي گيرد .
۳۸- کلیه روسای ادارات و يا بالاترين مقام اجرايي در شهرستان و فرمانده منطقه انتظامي موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع فرماندار برسانند و جانشين موقت خود را به وي معرفي نمايند .
۳۹- در مواردی که فرماندار حضور رئیس اداره اي را در شهرستان در زمان معين ضروري بداند، مدير يا رئيس اداره موظف است از مرخصي يا ماموريت در آن زمان صرف نظر نموده و در محل خدمت حضور يابد .
۴۰- فرماندار می تواند در اجرای وظايف واحدهاي اجرايي در شهرستان که به نحوي با برنامه هاي توسعه و سياست هاي عمومي و مسائل امنيتي و آرامش عمومي مرتبط است و همچنين ايجاد هماهنگي بين واحدهاي مذکور و استفاده بهينه از امكانات آن ها با رعايت قوانين و مقررات مبادرت به تهيه و ابلاغ دستور العمل هاي اجرايي نمايد .
۴۱- کلیه واحدهای قضايي در شهرستان موظفند در خصوص مسائلي که به نحوي با آرامش و امنيت عمومي شهرستان مرتبط مي باشد، هماهنگي هاي لازم را با فرماندار معمول دارند.‌ آئين نامه اجرايي در اين رابطه توسط امور اداري و استخدامي كشور با همكاري وزارت كشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد .
۴۲- کلیه دستگاه های اجرايي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند که فرماندار از مأموريت هاي سازماني و اقدامات به عمل آمده و آخرين دستورالعمل ها و ضوابط و بخش نامه هاي صادره آگاهي داشته باشد .
۴۳- کلیه شوراها، ستادها و مجامعی که براي هماهنگي انجام وظايف دستگاه ها اجرايي در شهرستان طبق قوانين و مقررات تشكيل مي گردد زير نظر فرماندار فعاليت خواهند نمود .
۴۴- واحدهای اجرایي شهرستان موظف به ارائه گزارش عملکرد دوره اي خويش به فرماندار مي باشند. فرماندار مي تواند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نيز از واحدهاي شهرستاني گزارش امورمربوطه را دريافت نمايد .
۴۵- به منظور فراهم ساختن زمینه مناسب جهت هماهنگی بين فعاليت هاي مختلف و افزايش قابليتها ، کارايي دستگاه هاي اجرايي و تحقق سياست هاي عمومي و برنامه هاي توسعه در شهرستان شوراي اداري شهرستان به رياست فرماندار تشکيل مي گردد. تركيب، وظايف، اختيارات و نحوه كار شوراي مزبور بر اساس آئين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور با همكاري وزارت كشور تهيه و به تصويب شوراي عالي اداري خواهد رسيد .
۴۶- انجام مراسم تشریفات (استقبال، پذیرايي، مشايعت ) از مقامات عالي رتبه داخلي و خارجي که رسما به شهرستان سفر مي نمايند به عهده فرماندار مي باشد .
آیین نامه اجرايي موضوع اين ماده و همچنين نحوه انجام تشريفات مربوطه به موجب آيين نامه اي خواهد بود که به پيشنهاد وزير کشور و وزارت امور خارجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .

بنا به مراتب فوق همان گونه که ملاحظه می شود وظایف فرماندار از گستردگي خاصي برخوردار مي باشد و با عنايت به اين امر بديهي است که فرماندار براي ايفاي مسئوليت هاي مذكور بايد ساز و كار لازم را فراهم نمايد لذا بخشي از وظايف فرماندار شهرستان توسط بخشداري ها و واحدهاي مختلف فرمانداري از جمله امور اجتماعي و انتخابات، دفتر شهر و روستا، دايره عمران، تعزيرات آرد و نان، دفتر سياسي و حراست ، اداري و مالي و روابط عمومي انجام مي گيرد .

×  آگهی های من  ارسال آگهی جدید  پروفایل   پسندیده ها