۰۹۹۰۰۰۳۵۱۰۰

ثبت نام مسکن ملی

شهرهای دارای ظرفیت ثبت نام در فاز هشتم (مسکن ملی)

ﺍﺑﻼﻍ ﺗﺴﻬﯿﻼﺕ ﮐﻤﮏ ﻭﺩﯾﻌﻪ ﻣﺴﮑﻦ از بانک مرکزی به بانک‌

دستورالعمل ثبت نام افراد واجد شرایط مجرد در طرح های حمایتی بخش مسکن

 

الف) شرایط ثبت نام

شرایط ثبت نام برای متقاضیان به شرح ذیل می باشد:

 • شرایط عمومی ثبت­ نام اولیه:
 1. صرفا ثبت‌نام متقاضیان مرد مجرد دارای حداقل 23 سال تمام تا 45 سال تمام مجاز است.
 2. نداشتن سابقه مالکیت مسکن و یا زمین با کاربری مسکونی براساس ضوابط ابلاغی وزارت راه و شهرسازی.
 3. عدم استفاده از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیر دولتی مربوط به تامین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی (دارا بودن فرم “ج” سبز) از تاریخ 1357/11/22

تبصره : همسر متقاضی در زمان انعقاد قرارداد واگذاری واحد باید حائز شرایط قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، آئین­ نامه اجرایی قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن (فاقد مالکیت خصوصی و دارای فرم “ج” سبز) باشد.

 1. دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا.
 2. ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر ارائه عقد نامه رسمی ازدواج دائم و سایر موارد لازم، هنگام انعقاد قرارداد واگذاری واحد مسکونی.

تبصره 1: پس از انعقاد قرارداد واگذاری واحد، فرم “ج” زوجین قرمز می شود.

تبصره 2: چنانچه از تاریخ تنظیم قرارداد واگذاری تا زمان تحویل واحد مسکونی، اعتبار عقدنامه زوجین به علت فسخ عقد یا طلاق زایل گردد در اینصورت قرارداد واگذاری توسط وزارت راه و شهرسازی قابل فسخ خواهد بود و وزارتخانه می‌تواند بعد از فسخ قرارداد نسبت به استرداد وجوه دریافتی اقدام و واحد مورد نظر را به هر شخص دیگری واگذار نماید و متقاضی حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت.

تبصره 3: چنانچه پس از تحویل واحد مسکونی اعتبار عقدنامه زوجین به علت فسخ عقد یا طلاق زایل گردد، فرم “ج” زوجین قرمز باقی خواهد ماند.

تبصره 4: واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن برای استفاده زوجین می‌باشد و قرارداد واگذاری با توافق زوجین بنام هر یک از زوجین و یا مشترکاً بنام زوجین قابل تنظیم است و چنانچه هر یک از زوجین مستقلاً در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده باشند، مجموعا فقط یک واحد مسکونی به زوجین قابل تخصیص می‌باشد. لذا در زمان انعقاد قرارداد واگذاری، ثبت نام یکی از زوجین با توافق زوجین ملغی و کلیه وجوه پرداختی توسط زوجین از کل مبلغ واحد مسکونی کسر خواهد گردید و در صورتیکه یکی از آنها طلبکار شود، عین مبلغ بدون هرگونه سودی توسط وزارت راه و شهرسازی یا واحدهای تابعه مسترد خواهد شد.

 • شرایط انعقاد قرارداد:

در اتصال کلیه متقاضیان ثبت نامی (اعم از متاهل و مجرد) به پروژه­ ها و انعقاد قرارداد واگذاری واحدها به متقاضیان ثبت­نامی (اعم از متاهل و مجرد)، اولویت با متقاضیان متاهل می­باشد و میان متقاضیان متاهل در هر استان/ شهر، اولویت با خانواده­هایی است که بعد جمعیت بیشتری دارند.

زمان اتصال متقاضی به پروژه و انعقاد قرارداد واگذاری واحد با متقاضی، براساس ضوابط ابلاغی وزارت راه و شهرسازی و منوط به واریز سهم آورده ابلاغی و ارائه عقد نامه رسمی ازدواج دائم متقاضی به اداره کل راه و شهرسازی استان/شهرستان و درج آن در سامانه می باشد. 

 • تعیین تکلیف متقاضی در صورت عدم ایفای تعهدات از جمله عدم ارائه عقدنامه رسمی و عدم واریز سهم آورده:

در صورت عدم ارائه عقد نامه رسمی ازدواج دائم توسط متقاضی در زمان انعقاد قرارداد واگذاری واحد ( بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت راه و شهرسازی)، ثبت ­نام ایشان ملغی و کل سهم آورده پرداختی بدون هرگونه سود و همزمان با جایگزین نمودن متقاضی جدید (با رعایت تبصره (1) ذیل) با اولویت متقاضیان ثبت­نام شده متاهل، عیناٌ به ایشان مسترد می­گردد.

تبصره 1: ظرف مدت 6 ماه پس از لغو و ابطال ثبت نام متقاضی مجرد، متقاضی دیگری برای واگذاری واحد احداثی، از میان متقاضیان ثبت نام شده در سامانه طرح­های حمایتی و با اولویت متقاضیان ثبت نام شده متاهل، جایگزین می شود.

تبصره 2: در صورت عدم وجود متقاضی مطابق تبصره (1) اخیر، در صورت تمایل متقاضی مجرد، واگذاری واحد به ایشان مشروط به شرایط ذیل امکانپذیر می باشد:

– متقاضی مجرد باید کل بهای قدرالسهم زمین و هزینه احداث واحد مسکونی را به صورت نقدی و براساس قیمت کارشناسی روز با کسر اصل آورده متقاضی بپردازد.

-تسهیلات دریافتی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار محاسبه و تقسیط خواهد شد.

-متقاضی مجرد باید کل یارانه ­های پرداختی مشتمل بر تخفیف هزینه صدور پروانه، نظام مهندسی، انشعابات و… را به قیمت روز پرداخت نماید.

تبصره 3: در صورت عدم وجود متقاضی مطابق تبصره (1) و عدم تمایل متقاضی مجرد برای واگذاری واحد به ایشان مطابق تبصره (2)، سهم آورده پرداختی متقاضی مجرد پس از کسر سود ناشی از تطویل دوره مشارکت مدنی، عیناً به وی مسترد خواهد شد.

 • سایر موارد:

علاوه بر مورد تصریح شده در دستورالعمل حاضر، پنج گروه مجرد زیر نیز براساس ضوابط و مقررات موجود قبلی (آئین ­نامه­ ها و دستورالعمل ­های اجرایی) امکان ثبت ­نام بدون شرط ارائه عقدنامه در هنگام انعقاد قرارداد واگذاری واحد را دارا هستند:

 1. نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور
 2. مردان مجرد بالای 45 سال
 3. معلولین جسمی، حرکتی با دارا بودن حداقل 20 سال سن و با معرفی سازمان بهزیستی کشور
 4. زنان بالای 35 سال سن
 5. بیماران خاص بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

ب) مدارک مورد نیاز جهت احراز شرایط:

-بارگذاری تصویر کارت ملی متقاضی 

-بارگذاری تصویر شناسنامه متقاضی 

-بارگذاری تصویر گواهی سابقه سکونت در شهر محل تقاضا به شرح یکی از موارد زیر:

 1. گواهی تحصیل متقاضی تا پیش از دوره دانشگاه
 2. گواهی محل تحصیل متقاضی در دوره دانشگاه بعلاوه حداقل دو سال سابقه بیمه
 3. مدارک مربوط به محل تولد(شناسنامه) متقاضی یا والدین متقاضی
 4. جواز کسب شاغلین صنوف برای متقاضی یا والدین متقاضی
 5. سابقه پرداخت بیمه برای متقاضی یا والدین متقاضی
 6. گواهی اشتغال به کار از دوایر دولتی برای متقاضی یا والدین متقاضی
 7. گواهی مبنی بر پرداخت مستمری بگیران و بازنشستگان یا والدین متقاضی
 8. پروانه اشتغال به کار مهندسی، کاردانی و معماران تجربی برای متقاضی

تبصره 1: اخذ یک و یا ترکیبی از موارد فوق به گونه‌ای که مجموعاً مؤید سابقه سکونت مورد نیاز در شهر مورد تقاضا باشد، می‌تواند ملاک احراز سابقه سکونت متقاضی قرار گیرد.

تبصره 2: اجاره نامه به عنوان گواهی سابقه سکونت قابل قبول نمی باشد.

تبصره 3: از موارد فوق می توان جهت احراز سابقه سکونت تمامی گروه های مجرد استفاده نمود.

***********************

***********************

***********************

فرم تعهد نامه متقاضیان مجرد دارای حداقل 23 سال تمام تا 44 سال تمام در طرح نهضت ملی مسکن

اینجانب……………………….فرزند………………….به شماره شناسنامه……………………تاریخ تولد…………………… محل تولد……………………صادره از ……………………… دارای کد ملی ……………… به آدرس…………………………………………….. تلفن محل سکونت ………………………… و شماره همراه ………………………….، متقاضی مجرد جهت بهره مندی از واحدهای احداثی مسکن در طرح نهضت ملی مسکن در شهر ……………………….، با اطلاع از قوانین و مقررات مربوطه از جمله ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و اطلاع و وقوف بر این موضوع که تسهیلات بانکی و واگذاری واحد های مسکونی و اراضی صرفا برای افراد متأهل پیش بینی شده است، تعهد می نمایم که حداکثر تا زمان انعقاد قرارداد واگذاری واحد مسکونی، نسبت به ارائه عقدنامه رسمی ازدواج دائم، اقدام نمایم و در غیر اینصورت، ثبت نام اینجانب در طرح نهضت ملی مسکن ملغی و بلااثر خواهد بود و اینجانب حق هرگونه اعتراض و مراجعه به مراجع قضائی را در این خصوص از خود سلب و ساقط می نمایم و به شرح ذیل اقدام می گردد:

1- واحد ثبت نامی به اینجانب بدون طی هرگونه تشریفات اداری، قانونی و قضایی در اختیار مادی و حقوقی وزارت راه و شهرسازی یا واحدهای تابعه قرار گیرد و وزارت راه و شهرسازی یا واحدهای تابعه حق واگذاری آن به فرد واجد شرایط دیگر را با اولویت خانواده های متاهل دارد.

2- وزارت راه و شهرسازی یا واحدهای تابعه، صرفاً عین وجوه واریزی اینجانب بابت واحد مسکونی ثبت نامی را پس از جایگزین نمودن متقاضی جدید و مطابق ضوابط وزارت راه و شهرسازی، به شماره حساب…………. نزد بانک ………… متعلق به اینجانب واریز می نمایند و حق مطالبه مبلغی بابت مازاد وجوه واریزی از قبیل؛ سود، منفعت ، به روز آوری ، خسارت و امثال آن را ندارم.

3- چنانچه به دلیل عدم وجود متقاضی جایگزین، بر اساس ضوابط و مقررات وزارت راه و شهرسازی امکان واگذاری واحد مسکونی به اینجانب ایجاد گردد، مکلف هستم با اولین اعلام وزارت راه و شهرسازی یا واحدهای تابعه و حداکثر ظرف مدت یک ماه، قیمت کارشناسی روز واحد را (مشتمل بر بهای قدرالسهم زمین و هزینه احداث واحد مسکونی) به مأخذ زمان انعقاد قرارداد واگذاری و کل یارانه های پرداختی (تخفیف هزینه صدور پروانه، نظام مهندسی، انشعابات و …) را پرداخت نمایم.

سایر موارد تعهد شده:

1- همسر اینجانب در زمان انعقاد قرارداد واگذاری واحد، باید حائز شرایط قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، آئین­ نامه اجرایی قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن باشد.

2- با توجه به اینکه واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن برای استفاده زوجین می‌باشد و قرارداد واگذاری با توافق زوجین بنام هر یک از زوجین و یا مشترکاً بنام زوجین قابل تنظیم است، در صورتیکه هر یک از زوجین مستقلاً در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده باشند، مجموعا فقط یک واحد مسکونی به زوجین قابل تخصیص می‌باشد؛ لذا در زمان انعقاد قرارداد واگذاری با توافق اینجانب و همسرم یکی از ثبت نام ها ملغی و کلیه وجوه پرداختی توسط اینجانب و همسرم از کل مبلغ واحد مسکونی کسر خواهد گردید و در صورتیکه اینجانب یا همسرم طلب کار شویم، عین مبلغ بدون هرگونه سودی توسط وزارت راه و شهرسازی یا واحدهای تابعه مسترد خواهد شد.

3- پس از انعقاد قرارداد واگذاری واحد، فرم “ج” اینجانب و همسرم قرمز می گردد.

4- چنانچه از تاریخ تنظیم قرارداد واگذاری تا زمان تحویل واحد مسکونی اعتبار عقدنامه اینجانب و همسرم به علت فسخ عقد یا طلاق زایل گردد در اینصورت قرارداد واگذاری توسط واحدهای تابعه وزارت راه و شهرسازی قابل فسخ خواهد بود و واحدهای تابعه می‌تواند بعد از فسخ قرارداد نسبت به استرداد وجوه دریافتی اقدام و واحد مورد نظر را به هر شخص دیگری واگذار نمایند و اینجانب حق هیچگونه اعتراضی را نخواهم داشت.

5- چنانچه پس از تحویل واحد مسکونی اعتبار عقدنامه اینجانب و همسرم به علت فسخ عقد یا طلاق زایل گردد، فرم “ج” اینجانب و همسرم قرمز باقی خواهد ماند.

تاریخ تکمیل فرم:…………………..

 

امضا و اثر انگشت متعهد

 

منبع :سامانه جامع طرح های حمایتی مسکن

×  آگهی های من  ارسال آگهی جدید  پروفایل   پسندیده ها